#2019 iVogue國際時尚設計賽

【綜合資訊】

受邀參加 #2019 iVogue國際時尚設計賽 
看到多所的學校師生 經由競賽平台互相互動在創意實務上的創作,精湛技能實習與產業結合,使同學的職業生涯更多元寬廣

#勝悅吳總經理受邀與會暨上台頒獎
#熱鬧繽紛又時尚
#培育未來具專業就業發展之人才

  

                      


Google站內搜尋